Psykologkonsult Nelderup

PSYKOTERAPI NEUROPSYKOLOGI FAMILJETERAPI

Tack för att du tittar in!

Välkommen!

 

 

Psykologkonsult Nelderup erbjuder

enskild psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna, familjeterapi, föräldrasamtal, utredning av psykisk ohälsa och beteendestörningar som ångest, depression, tvång (OCD), ADHD/ADD, autismspektrumstörningar inkl Asperger, andra störningar av den psykiska utvecklingen, anpassningsproblem i familj och skola mm.

Utbildnings- och fortbildningsinsatser samt handledning enskilt eller i grupp ges till olika personalkategorier inom BUP, barnhälsovård, förskola, skola, HVB-hem, socialtjänst och LSS-verksamhet.

Vi är fullt auktoriserade genom statlig legitimation i Danmark och Sverige.


 


Ring oss för mer information!